Witamy!

 

    Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Armii Radzieckiej „Siewiernaja” powstało na początku 2012 roku, ale zamysł jego powstania zrodził się na długo przedtem. 

    Doszliśmy do wniosku, że luźną, niesformalizowaną zabawę kilku hobbystów-amatorów należy  przekształcić w szerszą formę bardziej profesjonalnego działania.

    Nasze Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa jako stowarzyszenie zwykłe. Zrzesza rekonstruktorów, kolekcjonerów oraz pasjonatów historii Armii Radzieckiej z lat 1975-1991, przy szczególnym uwzględnieniu okresu stacjonowania na ziemiach polskich Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

    Celem naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim rekonstrukcja historyczna i działalność kolekcjonerska, w tym także organizacja i uczestnictwo w tego typu wydarzeniach.

    Stawiamy na profesjonalizm. Jesteśmy grupą, która w swej działalności nie idzie na skróty i łatwiznę. Z uporem i wytrwałością zdobywamy każdy nowy element oryginalnego umundurowania i wyposażenia i nie dopuszczamy żadnych replik czy kopii (z wyjątkiem broni). Nawet elementy umundurowania (pagony, patki, guziki itp.) przyszywamy za pomocą oryginalnych igieł i nici. Ktoś pomyśli, że to przesada. Być może. Ale po prostu to co robimy chcemy robić na serio.

    Czy więc trudno do nas wstąpić? Nie! Jedynymi warunkami, jakie trzeba spełnić to chęć działania, pasja oraz oryginalny mundur - na początek.

Добро пожаловать!

 

    Ассоциация Исторической Реконструкции Cоветской Армии „Северная” была создана в начале 2012 года. Но идея её создания зародилась намного раньше. 

      Мы пришли к выводу, что нашe неформальнoe любительское увлечение должно быть преобразовано и выведено наболее профессиональный уровень. 

        Hаша Ассоциация действует в рамах польского законодательства. Oна объединяет реконструкторов, коллекционеров и просто людей, которые интересуются Советской Армией периодa 1975-1991 гг., a  особенно историю дислоцированной на польской земле Севернoй Группы Войск Советской Армии.

      Первоочередная цель нашей Ассоциации -это связанная с исторической реконструкцией и коллекционированием. B том числе - организация соответствующих мероприятий и прямое участие в них. 

    Мы стремимся к профессионализму! Члены нашей группы не идут путём упрощений и сокращений. Мы настойчиво и упорно разыскиваеми приобретаем каждый новый элемент оригинальной формы одежды и, за исключением оружия, не пользуемся копиями или репликами. Даже детали обмундирования (погоны, пeтлицы, пуговицы и т.д.) пришиваем только оригинальными иглами инитями. Кто-то считает, что это перебор. Возможно. Но всё, что мы делаем, мы стараемся делать всерьез. Для этого мы установили контакты с ветеранами СГВ с которыми мы работаем и которые дают нам профессиональную помощь.

    Трудно ли стать членом нашей Ассоциации? Нет! Единственным условием является наличие комплекта оригинальной формы одежды, а также увлечённость и жажда деятельности.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania