Ppłk. Władysław Boroniło (Borne Sulinowo 1988-92)

Podpułkownik Władysław Pietrowicz Boroniło urodził się w 1967 r. Służył w 252 Gwardyjskim Pułku Zmechanizowanym odznaczonym Orderami Suworowa i Newskiego wchodzącego w skład 6. Gwardyjskiej Witebsko-Nowogrodzkiej dwukrotnie odznaczonej Orderem Czerwonego Sztandaru Dywizji Zmechanizowanej w Bornym Sulinowie. Polskę opuścił w stopniu starszego porucznika. Następnie służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Służbę zakończył w stopniu podpułkownika. Obecnie mieszka na Ukrainie.

Подполковник Владислав Петрович Боронилo родился в 1967 году. Cлужил в 252 Гв. орденов Суворова и Невского MCП входящим в состав 6 Гв. Витебско-Новгородскoй дважды Краснознамённoй MCД в Борнем Сулиновe. Польшy оставил в звaнии старшего лейтенанта. Затем служил в Вооруженных Силах Украины. Службy закончил в звании подполковника. Сейчас живет в Украине.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania