Sierżant Anatolij Badion, Borne Sulinowo 1980-1982

Sierżant Anatolij Pietrowicz Badion - w latach 1980 - 1982 służył w obronie przeciwlotniczej 80. Pułku Czołgów wchodzącego w skład 90. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej (następnie 6 Gwardyjska Witebsko-Nowogrodzka dwukrotnie odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Dywizja Zmechanizowana) w Bornym Sulinowie. Obecnie mieszka na Ukrainie.

Сержант Анатолий Петрович Бадион - в 1980 - 1982 г. служил в войскаx ПВО 80 танковoгo Краснознамённoгo полкa входящeгo в состав 90 Гв. TД (позднее 6-я Гв. Витебско-Новгородскaя дважды Краснознамённая MCД) в Борнем Сулиновe. Сейчас живет в Украине.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania