Chorąży Aleksandr Kudriawcew, Legnica 1984-1990

Chorąży Aleksandr Nikołajewicz Kudriawcew urodził się w 1960 r. W latach 1984-1990 służył 134 Samodzielnej Brygadzie Łączności w Legnicy. W 1990 r. powrócił do ZSRR. Obecnie mieszka w Rosji.

Прапорщик Александр Николаевич Кудрявцев родился в 1960 году. B 1984 - 1990 г. служил в 134 отдельной бригадe связи в Легнице. В 1990 г. вернулся в СCCP. В настоящее время живет в России.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania