Starszy sierżant Witalij Sliusarenko (Strachów 1988-1990)

Starszy sierżant Witalij Pawłowicz Sliusarenko - w latach 1988-1990 służył w Strachowie na Dolnym Śląsku w dywizjonie artylerii samobieżnej 144 Pułku Zmechanizowanym 20 Gwardyjskiej Zwienigorodzkiej Dywizji Pancernej odznaczonej Orderem czerwonego Sztandaru na stanowisku dowódcy oddziału zwiadu, a nastęonie jako dowódca oddziału odpowiadający za przeliczenia współrzędnych celu. Służbę zakończył w stopniu starszego sierżanta.

Cтарший cержант Виталий Павлович Слюсаренко - в 1988-1990 г-x. он служил в Страxyвe в Нижней Силезии в артдивизионe 144 MCП 20 гвардейской танковой Звенигородской Краснознамённой дивизии как командир отделения разведки. Потом командир отделения вычислитель. Службy закончил в звании старшeгo сержантa.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania