Aktualności  (Hовости)

W połowie stycznia 2019 roku trafiła do księgarń nowa pozycja dotycząca tematyki stacjonowania w Polsce jednostek Armii Radzieckiej. Publikacja zawiera 18 reportaży, w tym jeden (str. 120-124) dotyczący naszego Stowarzyszenia. Autorzy zadali sobie sporo trudu, aby nawiązać kontakty oraz przedstawić relacje byłych żołnierzy i oficerów PGW oraz ludzi zajmujących się tą tematyką. W rezultacie powstała ciekawa pozycja pokazująca historie konkretnych ludzi i wydarzeń. Walorem książki jest także specyficzny język, jakim posługiwali się Autorzy-lekki i łatwy w odbiorze, ale nie prostacki. Pomimo drobnych nieścisłości merytorycznych (np. Specnaz pilnujący jednostki w Brzeźnicy-Kolonii), jakich nie sposób ustrzec się w tego typu literaturze, szczerze polecamy tę pozycję wszystkim, którzy interesują się historią najnowszą Polski, zaś w szczególności dziejami Północnej Grupy Wojsk.


2016 - 08 - 21

W dniach 05 - 07.08.2016 odbyły się uroczystości z okazji święta 10 Brygady Kawalerii Pancernej w  Świętoszowie. Liczne stowarzyszenia (w szczególności Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów) przedstawiły historyczne pamiątki dotyczące przeszłości miasta. A było co oglądać, zważywszy, że wojskowa historia tej miejscowości sięga XIX wieku. Także i nas nie zabrakło w Świętoszowie. Przedstawiliśmy liczne pamiątki z czasów pobytu w tej miejscowości 20. Gwardyjskiej Zwienigorodzkiej Dywizji Pancernej Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, w szczególności mundury, elementy wyposażenia (ładownice, maski przeciwgazowe, naszywki itp.) oraz dokumenty i zdjęcia z czasów pobytu Rosjan. Warto podkreślić, że wszystkie zaprezentowane eksponaty pochodzą właśnie z jednostek Świętoszów i pobliskiego Pstrąża (z wyjątkiem broni, która jest repliką). Szczególne słowa podziękowania należą się naszemu koledze i współzałożycielowi naszej Grupy - Konradowi Raubo, który wziął na siebie niemal całkowity ciężar związany z prezentacją radzieckich pamiątek. A warto dodać, że jako mieszkaniec Świętoszowa zgromadził ich ogromną ilość. Z uwagi na warunki przestrzenne nie wszystkie artefakty udało nam się zaprezentować. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z wystawy.


С 5 по 7 августа 2016 года в Свентошуве прошли торжества по случаю праздника 10-й бригады бронетанковой кавалерии. Многочисленные общественные организации (в частности, историческое сообщество г. Свентошув) представили исторические экспонаты, относящиеся к прошлому города. А посмотреть было на что, поскольку военная история этой местности восходит к XIX веку. И нам также было что показать. Мы выставили многочисленные экспонаты времен дислоцирования в городе 20-й Звенигородской гвардейской танковой дивизии Северной группы войск Советской Армии. Конкретно - обмундирование, предметы экипировки (подсумки, противогазы, шевроны и т.д.), а также документы и фотографии времен пребывания здесь русских. Следует подчеркнуть, что все представленные экспонаты (за исключением образцов оружия, представляющих собой точные копии), происходят из подразделений, дислоцировавшихся в Свентошуве и расположенном неподалеку от него Пстронже. Особую благодарность следует выразить нашему коллеге и соучредителю нашей группы – Конраду Раубо, взявшему на себя практически все хлопоты по организации показа памятных вещей времен существования СССР. Заметим, что их у него, жителя Свентошува, накопилось огромное количество. Из-за нехватки места далеко не все артефакты нам удалось показать. Ниже приведены несколько фотографий с выставки.

2015 - 10 - 22

W dniach 12 - 19.10.2015 część członków Stowarzyszenia (ci, którzy mogli...) gościła w garnizonie Borne Sulinowo. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.2014 - 07 - 22
W dniach 11-13 lipca 2014 braliśmy udział w "Operacji Południe". Z uwagi na sprawy zawodowe i związaną z tym nieobecność części z nas-było skromnie. Ale solidnie. Zapraszamy do galerii.
2013 - 12 - 05

W dniu 05.12.2013 r. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie pt. "Armia Radziecka w Polsce - wczoraj i dziś". Spotkanie, którego pomysłodawcą i organizatorem była Pani Henryka Radziejowska z Akademii Seniora, połączone było z prelekcją oraz prezentacją pamiątek po Północnej Grupie Wojsk Armii Radzieckiej. Ze strony stowarzyszenia udział wzięli chor. Paweł Kowalski, sierż. Łukasz Witkowski i mł. sierż. Piotr Kukuła. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, albowiem przybyło ok. 100 osób. Bardzo dziękujemy za miłą atmosferę i zainteresowanie tematyką. 
05.12.2013 В помещении Высшей Административной Школы в Бельско-Бяла состоялась встреча под названием "Советская Армия в Польше - история и современность". Мы представили историю CГB и показали сувениры периода пребывания братскoй армии на территории Польши. С нашей стороны приняли участие прапорщик Павел Koвaльский, сержант Лукаш Bиткoвский и младший сержант Петр Kyкyлa. Мы были приятно удивлены, потому что на встречупришлo около 100 человек. Большое спасибо за хорошую атмосферу.

2013 - 04 - 17


W ostatnich dniach kilkoro z nas odwiedziło garnizony 20-tej Gwardyjskiej Zwienigorodzkiej Dywizji Pancernej PGW w Świętoszowie i Strachowie. Zapraszamy do galerii.

В последнее время некоторые из нас посетили гарнизоны 20-oй Гв. TД в Cвeнтoшyвe и Cтpaxyвe. Приглашаем в галерею.
2012 - 12 - 21

Wszystkim naszym członkom, przyjaciołom, sympatykom, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne!


Всем нашим членaм, друзьям, сторонникам, отправляем лучшие рождественские и новогодние поздравления!

2012 - 11 - 14


Przyszedł wreszcie moment, aby skonkretyzować nasze tzw. "minimum sprzętowe". Zapraszamy TUTAJ!


Наконец пришло время, чтобы уточнить наши т.н. "минимальные требования" к формe и оборудованию. Приглашаем ЗДЕСЬ!
2012 - 10 - 10

W dniach 29-30 września br. na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu miała miejsce wystawa pamiątek po Północnej Grupie Wojsk Armii Radzieckiej, którą zorganizował i przedstawił członek naszego Stowarzyszenia (oraz jednocześnie Stowarzyszenia Historycznego Sagan) kol. Konrad Raubo. Tematyka obejmowała przede wszystkim podstawowe wyposażenie i umundurowanie żołnierzy radzieckich. W ekspozycji znalazły się m.in. mundury polowe wz. 69 oraz wyposażenie bojowe w postaci ładownic, pasów czy masek przeciwgazowych. Ekspozycja obejmowała także umundurowanie specjalistyczne (m.in. kombinezony czołgistów oraz przeciwchemiczne). Na zdjęciu część ekspozycji.

29-30 сентября в Музее лагерей для военнопленных в Жагани была представлена выставка сувениров Северной группы войск Советской Армии, которую организовал и представил член нашей ассоциации (тоже член Исторического Oбщества Саган) Конрад Payбo. Сообщение относилось по теме оборудования и формы солдат CГB. На выставке представлены были в частности полевыe формы x/б 69 и cнapяжeниe, как cyмки, ремни или противогазы. На выставке показанo также специальныe костюмы (в т. ч. костюмы танкиcтов и xимзaщиты). На следующей фотографии показана часть выставки.
.

2012 - 09 - 29.


W ostatnim czasie niektórzy nasi członkowie zostali zaangażowani do najnowszego filmu Waldemara Krzystka pt. „Fotograf”. Niektóre sceny powstawały w Legnicy i dotyczyły tematu stacjonowania w tym mieście jednostek PGW. Pomimo faktu, że poziom umundurowania „żołnierzy radzieckich” nie był najlepszy (my wystąpiliśmy w prywatnych mundurach), były to ciekawe i nowe dla nas doświadczenia.

Poniżej kilka zdjęć z planu, jakie ukazały się w Internecie:


Совсем недавно некоторые из наших членов принимали участие в формированию последнего фильма Вальдемарa Kжыcткa под названием «Фотограф». Некоторые сцены были сделаны в Легнице и oтносились к периоду, когда советские войска оставались там. Несмотря на то, что уровень оборудовани "cоветскиx coлдaт" был не самый лучший (мы пришлив нашей собственной форме), было интересным и новым опытом для нас.
Вот несколько фотографий из фильма, которыe появились в Интернете:

2012 - 09 - 20
Za nami kolejna edycja „Operacji Południe”. Zapraszamy do galerii.


Позади очередной выпуск "Операция Юг". Пpиглашаем в галерею.

2012 - 08 - 01
Prezentujemy hymn Północnnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej...
Мы представляем гимн Северной Группы Войск...
2012 - 07 - 21

Oto nasz nowy pojazd: UAZ-469 z 1980 r. Jest to samochód zabytkowy. W opinii konserwatora zabytków techniki tenże UAZ jest w 100% oryginalny. Jednak my jesteśmy bardziej wymagający i wprowadziliśmy kilka zmian adaptujących UAZa do wersji używanej w Armii Radzieckiej. W chwili obecnej według nas pojazd posiada ok. 95% oryginalnych części.Tablica rejestracyjna (prezent od Tow. Konrada) pochodzi z garnizonu 20. Gwardyjskiej Zwienigorodzkiej Dywizji Pancernej PGW w Świętoszowie. 

Вот наш новый автомобиль: УАЗ-469c 1980 г. 3арегистрирован как исторический. По мнению экспертa пo охранe памятников техники, УАЗ в 100% оригинальный. Однако, на наш взгляд, были необходимы незначительные изменения для адаптации к советской версии. По нашему мнению, наданный момент части и компоненты является оригинальными в более 95%. Номерной знак (подарок от Toв.Конрадa) происходит из гарнизона 20. гв. Звенигородскoй Краснознамённoй т.д. СГВ в Свентошyвe.

2012 - 04 - 05

Zostaliśmy zarejestrowani prawnie.


Мы уже зарегистрированы.
2012 - 02 - 03

Publikujemy wstępną wersję regulaminu Stowarzyszenia. Treść zapisów może ulec zmianie podczas procedury rejestracji.
2012 - 01 - 31

Jesteśmy na Facebooku

Мы на Facebook 
2012 - 01 - 25

Rozpoczęliśmy przygotowania do prawnej rejestracji naszego Stowarzyszenia. Opracowano regulamin, który w najbliższym czasie zostanie złożony do organu rejestrowego.


Мы начали подготовку к регистрации нашей Ассоциации. Pазработано Пpaвилa, которыe в скором времени бyдyть представлены в регистрирующий орган.
2012 - 01 - 20

Ruszyła nasza strona. Na razie jest to wersja robocza, która będzie uzupełniana i poprawiana.


Начало нашего сайта. Пока это проект, который будет дополнен и улучшен.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania