Linki (Ссылки)

polskie / польские:Forum poświęcone Armii Radzieckiej i współczesnej Armii RosyjskiejStrona GRH „Razwiedka“


Ruch Obywatelski Miłośników Broni
Zagraniczne / Иностранные

Strona weteranów 20 Zwienigorodzkiej Gwardyjskiej Dywizji Pancernej PGW


Strona o Północnej Grupie WojskStrona poświęcona lotnictwu PGW


Strona poświęcona garnizonowi PGW w Strachowie


Strona podpułkownika Władysława Pawłowicza Suncewa na temat Operacji "Dunaj"Strona żołnierzy Grupy Wojsk Radzieckich w NiemczechStrona weteranów Centralnej Grupy Wojsk Armii RadzieckiejStrona weteranów Południowej Grupy Wojsk Radzieckich


Południowa Grupa Wojsk Radzieckich na Węgrzech
Kreator stron internetowych - strona bez programowania